Σάββατο, 17 Φεβρουαρίου 2018

ΜΟΥΣΟΥΡΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΦΕΒ 2012

ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑ - ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΟΣΤΑΝΗ ΜΟΥΣΟΥΡΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 07 ΙΟΥΛΙΟΥ 2008

Ωρέ εσείς βουνά, εσείς βουνά της Κατοχής, εσείς βουνά της Κατοχής, βουνά του Ξηρομέρου.Ωρέ βαστάξτε να βαστάξτε να βαστάξουμε, βαστάξτε να βαστάξουμε το φετεινό Χειμώνα.Ωρέ ο Βάλτος ε- ο Βάλτος επροσκύνησε, ωρέ ο Βάλτος επροσκύνησε κι όλο το Ξηρομέρος.

ΜΟΥΣΟΥΡΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΒΡΟΧΗ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2017

Πέμπτη, 28 Δεκεμβρίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σε διαβούλευση το Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για δράσεις Καινοτομίας και Συνεργασίας του ΠΑΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε διαβούλευση το Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για δράσεις Καινοτομίας και Συνεργασίας του ΠΑΑ


Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων - Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 θέτει σε διαβούλευση το σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης για τις λεπτομέρειες εφαρμογής των Υπομέτρων 16.1– 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» και 16.1 -16.5 «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή» του Μέτρου 16 «Συνεργασία» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020.
Το Υπομέτρο 16.1 – 16.2, ύψους 53 εκ. €, και το Υπομέτρο 16.1 – 16.5, ύψους 7 εκ. €, του Μέτρου 16 απευθύνονται σε σχήματα συνεργασίας φορέων, Επιχειρησιακές Ομάδες όπως αποκαλούνται τα εν λόγω σχήματα, τα οποία διαθέτουν συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ των μελών / φορέων που μετέχουν σε αυτά και αποτελούνται από τουλάχιστον δύο μέλη από τα οποία τουλάχιστον το ένα μέλος δραστηριοποιείται στους τομείς της γεωργίας ή/και της κτηνοτροφίας. Στόχος των συνεργασιών που θα αναπτυχθούν είναι η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν ενδεικτικά την εφαρμογή νέων, καινοτόμων διεργασιών στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και στον τομέα των τροφίμων εφόσον αυτά αποτελούν προϊόντα του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης, όπως επίσης και η αναζήτηση νέων καλλιεργητικών πρακτικών και πρακτικών παραγωγής που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Οι δράσεις που μπορεί να αναληφθούν στο πλαίσιο αυτών των συνεργασιών μπορεί να εμπίπτουν:
  • Στην παραγωγή ασφαλέστερων και πιο υγιεινών τροφίμων που απευθύνονται είτε στο συνολικό πληθυσμό είτε σε ειδικές κατηγορίες.
  • Στη διασφάλιση της μοναδικότητας των πιστοποιημένων γεωργικών προϊόντων.
  • Στην αξιοποίηση των παραπροϊόντων της γεωργικής παραγωγής και των υποπροϊόντων της ζωικής παραγωγής για την παραγωγή ζωοτροφών.
  • Στην ανάδειξη των ιδιαίτερων διατροφολογικών χαρακτηριστικών των γεωργικών προϊόντων και τη συμβολή τους στην υιοθέτηση προτύπων υγιεινής διατροφής (τροφές πλούσιες σε Ω3, φυσικά ακόρεστα, χαμηλών θερμίδων, κτλ) ή παραγωγής τροφίμων που ανταποκρίνονται σε ειδικές διαιτητικές ανάγκες.
  • Στην καλύτερη ενσωμάτωση στη τροφική αλυσίδα προϊόντων της ελληνικής κτηνοτροφίας.
  • Στη μείωση της κατανάλωσης ύδατος μέσω της υιοθέτησης προηγμένων αρδευτικών συστημάτων και την υιοθέτηση γεωργίας ακριβείας.
  • Στη μείωση του όγκου αλλά και της σύνθεσης των εισροών (μείωση χρήσης λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, υιοθέτηση νέων ποικιλιών που είναι καλύτερα προσαρμοσμένες στις τοπικές εδαφολογικές, υδρολογικές και κλιματικές συνθήκες, την αξιοποίηση των ΑΠΕ για την υποκατάσταση των ορυκτών καυσίμων, την αντικατάσταση της χημικής λίπανσης).
  • Στην υιοθέτηση φιλικότερων γεωργικών πρακτικών αλλά και την υιοθέτηση καλλιεργειών για την αξιοποίηση φτωχών σε οργανική ουσία και θρεπτικά στοιχεία εδαφών.

Τα δύο Υπομέτρα υλοποιούνται μέσω δύο Δράσεων, της Δράσης 1 που αφορά στην ίδρυση (δυνητικών) Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας και της Δράσης 2 που αφορά στην υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας.
Η χρηματοδότηση μίας Ε.Ο. (Δράση 1 ή Δράση 2) αφορά στο 100% και ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε πράξης μπορεί να διαμορφωθεί κατά ανώτερο όριο σύμφωνα με τα ποσά που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Η υλοποίηση του επιχειρησιακού
σχεδίου μίας συνεργασίας αφορά σε:
Δράση 1
Δράση 2
Σύνολο (€)
Μία Διοικητική Περιφέρεια ή έχει
τοπικό χαρακτήρα
5.000
145.000
150.000
Σύνολο της Χώρας
5.000
295.000
300.000
Διακρατική Συνεργασία
5.000
445.000
450.000

Το Υπομέτρο 16.1-16.2 υλοποιείται τόσο κεντρικά όσο και περιφερειακά για προϊόντα περιφερειακής εμβέλειας (ΠΟΠ, ΠΓΕ) ή συνεργασίες με φορείς εντός της συγκεκριμένης Περιφέρειας ενώ το Υπομέτρο 16.1 – 16.5 υλοποιείται μόνο κεντρικά.
Σχόλια και παρατηρήσεις επί του κειμένου της Υπουργικής Απόφασης μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και τις 10 Ιανουαρίου 2018 στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις mtsara@mou.gr, igolegou@mou.gr και edellis@mou.gr.
Συμπεριλαμβάνονται επίσης, προς ενημέρωση, τα κριτήρια επιλογής των Υπομέτρων 16.1 – 16.2 και 16.1 – 16.5 όπως διαμορφώθηκαν μετά την επεξεργασία και ενσωμάτωση των παρατηρήσεων των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης κατά την 4η Συνεδρίασή της.


TΟ ΦΥΤΟ «ΑθΑΝΑΤΟ » ΣΤΑ ΜΟΥΣΟΥΡΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Η λατινική ονομασία του είναι Αγαύη που προέρχεται από την ελληνική μυθολογία. Η Αγαύη ήταν κόρη του Κάδμου και αδερφή της Σεμέλης, της μητέρας του Διονύσου και σημαίνει θαυμαστή ή αριστοκρατικής καταγωγής. Ήρθε στην Ευρώπη τον 16ο αιώνα από το Μεξικό και σήμερα πλέον θεωρείται χαρακτηριστικό φυτό στην Μεσόγειο. Ζει, μέχρι και 100 χρόνια. Τα φύλλα του σχηματίζουν μία τεράστια ροζέτα, είναι γκριζοπράσινα, και έχουν σχήμα σπαθιού, με άκρες αγκαθωτές που καταλήγουν σε χοντρό μαύρο αγκάθι. Μέσα στα φύλλα του κρατά τους χυμούς του, γι΄αυτο μπορεί να ζήσει χωρίς νερό. Εντυπωσιακή η ανθοφορία του, με τα κιτρινοπράσινα άνθη του, πάνω στο τεράστιο ανθοφόρο στέλεχος. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τού αθάνατου, είναι ότι ανθίζει μόνο μία φορά στης ζωής του και, στη συνέχεια, ξεραίνεται. Αφήνει όμως πίσω του μικρούς παράπλευρους βλαστούς και με την έννοια αυτή δεν πεθαίνει ποτέ. Αυτός είναι ο λόγος της ονομασίας «Αθάνατος»
Κυριακή, 24 Δεκεμβρίου 2017

Τραγούδι με προέλευση από την Αιτωλοακαρνανία - ΤΣΟΠΑΝΑΚΟΣ - Τσοπανά… μωρέ παιδιά τσοπανάκος ήμουνα, άιντε τσοπανάκος ήμουνα προβατάκια φύλαγα.Κι αν δε φύλαγα πολλά καμιά πεντακοσαριά, κι αν δε φύλαγα πολλά καμιά πεντακοσαριά. Άιντε ζούμπες ζούμπες ζούμπες ζούμπες στα τσαρούχια μ’ είχα φούντες, άιντε κι όλο γύρναγα στις στρούγκες να βρω νιες και βλαχοπούλες. ------ Είχα κά… μωρέ παιδιά είχα κάπα είχα γλίτσα, άιντε είχα κάπα είχα γλίτσα μ’ αγαπούσαν τα κορίτσια. Κι αν δε φύλαγα πολλά καμιά πεντακοσαριά, κι αν δε φύλαγα πολλά καμιά πεντακοσαριά. Άιντε ζούμπες ζούμπες ζούμπες ζούμπες στα τσαρούχια μ’ είχα φούντες, άιντε κι όλο γύρναγα στις στρούγκες να βρω νιες και βλαχοπούλες. ------ Τη φλογέ… μωρέ παιδιά τη φλογέρα λάλαγα, άιντε πάνω στα ψηλώματα ως τα ξημερώματα. Κι αν δε φύλαγα πολλά καμιά πεντακοσαριά, κι αν δε φύλαγα πολλά καμιά πεντακοσαριά. Άιντε ζούμπες ζούμπες ζούμπες ζούμπες στα τσαρούχια μ’ είχα φούντες, άιντε κι όλο γύρναγα στις στρούγκες να βρω νιες και βλαχοπούλες.